MKD ENGФормулари:

Формулар за пишување и поднесување на апстракт
(prijava-apstrakt-mk.doc)

Пријава за резервација
на хотелско смесување
(prijava-hotel-mk.doc)

Фото галерии:
Здружение на дерматовенеролози на Македонија ©2009-2017Научна програма:

1. Козметска и естетска дерматологија
2. Дерматолошка терапија
3. Автоимуни и автоинфламаторни болести
4. Болести на кожните аднекси
5. Алергиски дерматози
6. Слободни теми


ДЕТАЛНА КОНГРЕСНА ПРОГРАМА
КРАТКА ПРОГРАМА
преглед
УСНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
детална
ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈА
детална
     

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА АКТИВНИТЕ УЧЕСНИЦИТЕ НА КОНГРЕСОТ

Свечено отворање на Конгресот, Коктел

27.09.2017 (среда), во 20.00 часот

Официјални јазици на Конгресот ќе бидат македонски и англиски.

Трудовите ќе се презентираат во две Сали (Сала 1 - усна презентација, Сала 2 - постер презентација), според редоследот назначен во програмата.

Усна презентација - времето за презентација е ограничено на 7 минути, а за уводните реферати / пленарни предавања до 20 минути. Учесниците на располагање ќе имаат опрема за power-point презентација.

Постер презентација - просторот за презентација на постерот е во рамките на 90 х 100 цм. Постерите се поставуваат на панелите означени со истиот број како и постерите (редниот број на постерот во програмава е поставен непосредно до насловот на трудот). Постерите се поставуваат според програмата на 27.09.2017 до 09:00 часот, а се демонтираат предпладне на 30.09.2017.

Пултот за регистрација и информации
на учесниците на конгресот ќе биде смастен во Хотел Метропол и ќе работи за време на целиот конгрес, почнувајки од 12:00 часот на 27.09.2017. Учесниците кои ја платиле котизацијата обавезно да ја носат со себе уплатницата и да ја приложат на пултот за регистрација при подигање на конгресните материјали.

Сите прифатени апстракти ќе бидат печатени во Зборникот на резимеа.


Организациониот Одбор на Конгресот им посакува срдечно добредојде, успешна работа и пријатен престој на сите учесници на Конгресот.


Оваа интернет страна е спонзорирана и хостирана од UNET