Четврток 28.09.2017
УСНА ПРЕЗЕНТАЦИЈАСесија 108:30 – 10:20
 Работно претседателство
Мирна Шитум, Небојша Пешиќ, Жељко Мијушковиќ


08:30КЛИНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕЛАНОМ И ПРЕКУРЗОРНИ ЛЕЗИИ
 Нермина Хаџиграхиќ-1, Муневера Беќаревиќ-1, Азра Хаџиграхиќ-2
1 FМедицински факултет, Универзитет на Тузла
2 Одделение за дерматологија, Универзитетски клинички центар Тузла,
Босна и Херцеговина


08:50НОДУЛАРЕН МЕЛАНОМ – ДЕРМОСКОПСКИ ДИЈАГНОСТИЧКИ ПРЕДИЗВИК
 Небојша Пешиќ
Универзитетска клиника за дерматологија, Медицински факултет, Скопје


09:10ПРИМАРНО ОДРЕДУВАЊЕ НА СТАДИУМОТ НА БОЛЕСТА И СЛЕДЕЊЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ СО МЕЛАНОМ
 Жељко П. Мијушковиќ
Клиника за дерматовенерологија, Медицниски факултет,
Воена медицинска академија, Белград, Србија


09:30УЛОГАТА НА АНТИВИРАЛНИТЕ ЛЕКАРСТВА ВО ТЕРАПИЈА НА МЕЛАНОМОТ?
 Véronique Winnepenninckx
Department of Pathology, GROW-School for Oncology & Developmental Biology,
Maastricht University Medical Centre, the Netherlands


09:50ПРЕВЕНЦИЈА НА МАЛИГНИ КОЖНИ ТУМОРИ ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСKA - АСПЕКТИ НА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
 Мирна Шитум, Дора Мадираца
Универзитетски болнички центар ‘Sestre Milosrdnice’, Загреб, Хрватска


10:10
(7 мин)
МЕЛАНОМ НА БАЛОНСКИ ТИП КЛЕТКИ: РЕДОК ПОДТИП НА МЕЛАНОМ
 З. Зафировиќ-1, И. Арсовска-Бежоска-1, С. Пејкова-2, С. Костадинова-Куновска-3
1 Универзитетска клиника за дерматологија, Оддел за дермато-онкологија, Скопје, Македонија
2 Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија, Скопје, Македонија
3 Институт за патологија, Медицински факултет, Скопје, Македонија


10:20Симпозиум – ЛЕК СКОПЈЕ
 Кафе пауза


Четврток 28.09.2017
УСНА ПРЕЗЕНТАЦИЈАСесија 211:20 – 13:05
 Работно претседателство
Жана Казанџиева, Зорица Зафировиќ, Гриша Матеев


11:20НОВИ ПОЛИОМАВИРУСИ КАЈ РАК НА КОЖА КАЈ ЧОВЕКОТ
 Axel zur Hausen
Department of Pathology, GROW-School for Oncology & Developmental Biology,
Maastricht University Medical Centre the Netherlands


11:40ЛАСЕРСКИ ТРЕТМАН НА БЕНИГНИ КОЖНИ ТУМОРИ
 Мирослава Кадурина
Универзитет ‘Г. Маркони’, Рим, Италија
Универзитетска градска клиника, Онколошки центар, Софија, Бугарија


12:00ХЕМАНГИОМИ. КАКО ДА СЕ ТРЕТИРААТ?
 Жана Казанџиева
Одделение за дерматологија, Медицински Универзитет, Софија, Бугарија


12:20РЕТКИ ВИДОВИ НА КОЖНИ Т-КЛЕТОЧНИ ЛИМФОМИ
 Гриша Матеев-1, Валерија Матеева-2
1 Одделение за дерматологија и венерологија, Медицински факултет, Медицински универзитет Софија, Бугарија
2 Одделение за дерматологија и венерологија, Воена медицинска академија, Софија, Бугарија


12:40
(7 мин)
ДИЈАГНОСТИЧКА ДИЛЕМА НА КАРЦИНОМ НА СКВАМОЗНИТЕ КЛЕТКИ НА ГОРНАТА УСНА – Приказ на случај
 Бојана Спасиќ-1, Зоран Голушин-1,2, Бранислава Гајиќ-1,2, Милош Нишавиќ-2
1 Клиника за дерматовенеролошки заболувања, Клинички центар во Војводина, Нови Сад
2 Факултет по медицина, Универзитет во Нови Сад, Србија


12:47
(7 мин)
ЕГЗАКТНОСТА НА КЛИНИЧКАТА ДИЈАГНОЗА НА КАРЦИНОМ НА БАЗАЛНИТЕ КЛЕТКИ ВО ДЕРМАТОЛОШКИТЕ ЦЕНТРИ ВО НОВИ САД, СРБИЈА
 Б. Гајиќ, М. Ивков-Симиќ, Т. Рос, Б. Спасиќ, З. Гајинов
Клинички центар на Војводина, Факултет по медицина, Универзитет на Нови Сад, Србија


12:54
(7 мин)
ХИРУРШКИ РЕКОНСТРУКТИВНИ ПРЕДИЗВИЦИ ВО ЛИЦЕВАТА РЕГИЈА ПО РЕСЕКЦИЈА НА БАЗОЦЕЛУЛАРЕН КАРЦИНОМ
 М. Пенева, А. Ѓорѓеска, Х. Брешковска, Е. Жоговска, В. Гиноски
Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија, Скопје


13:05Симпозиум – ТИТАН
 Пауза за ручек


Четврток 28.09.2017
УСНА ПРЕЗЕНТАЦИЈАСесија 314:45 – 16:15
 Работно претседателство
Николај Цанков, Нина Цаца-Билјановска, Лидија Кандолф-Секуловиќ


14:45ПСОРИЈАЗАТА КАКО СИСТЕМСКО ЗАБОЛУВАЊЕ
 Николај К. Цанков
Болница Токуда, Софија, Бугарија


15:05СИСТЕМСКА ТЕРАПИЈА НА УМЕРЕНА ДО ТЕШКА ПСОРИЈАЗА: ПРЕГЛЕД И НАШИ ИСКУСТВА
 Нина Цаца Билјановска
Универзитетска клиника за дерматологија, Медицински факултет, Скопје, Македонија


15:25ФОТОТЕРАПИЈА НА ПСОРИЈАЗА – АЖУРИРАЊЕ 2017
 Љубомир Б. Новаковиќ
Болница Queen Elizabeth, Институт за дерматологија Greenwich & St John’s, Лондон


15:45ПАЛМОПЛАНТАРНА ПУСТУЛОЗА: ШТО Е ОНА ШТО ВЕЌЕ ГО ЗНАЕМЕ И ШТО Е НОВО?
 Лидија Кандолф Секуловиќ
Одделение за дерматологија, Медицински факултет, Воена медицинска академија, Белград, Србија


16:05
(7 мин)
ПАЛМОПЛАНТАРНА ПУСТУЛОЗА: 10-ГОДИШНО ИСКУСТВО ВО ВОЕНА МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА (2006-2016)
 М. Ж. Диниќ, М. Мицковиќ, Ж.П. Мијушковиќ, Л. Кандолф Секуловиќ
Одделение за дерматологија и венерологија, Воена медицинска академија, Белград, Србија


16:15Симпозиум – БИОНОВА
 Coffee Break


Четврток 28.09.2017
УСНА ПРЕЗЕНТАЦИЈАСесија 417:15 – 18:35
 Работно претседателство
Бранка Мариновиќ, Ѓорѓи Гоцев, Димитар Господинов


17:15НОВИ ЕВРОПСКИ ПРИРАЧНИЦИ ЗА ДИЈАГНОЗА, ТЕРАПИЈА И СЛЕДЕЊЕ НА КОЖЕН ЛУПУС ЕРИТЕМАТОЗУС
 Бранка Мариновиќ
Одделение за дерматологија и венерологија, Универзитетски болнички центар Загреб,
Медицински факултет во Загреб, Загреб, Хрватска


17:35ИМУНОФЛОРЕСЦЕНТНО ТЕСТИРАЊЕ ВО ПОСТАВУВАЊЕ НА ДИЈАГНОЗА КАЈ БОЛЕСТИ НА СВРЗНОТО ТКИВО
 Снежина Василева
Одделение за дерматологија и венерологија, Медицински факултет, Софија, Бугарија


17:55НЕОНАТАЛЕН ЛУПУС ЕРИТЕМАТОЗУС
 Димитар Господинов
Одделение за дерматологија, Медицински универзитет, Плевен, Бугарија


18:15КЛИНИЧКИ МАНИФЕСТАЦИИ И ДИЈАГНОЗА НА ИМУНОБУЛОЗНИ ДЕРМАТОЗИ
 Ѓорѓи Гоцев
Универзитетска клиника за дерматологија, Медицински Факултет, Скопје, Македонија


19:30 КОНЦЕРТ ВО ЦРКВА СВ. СОФИЈА
Симон Трпчески - клавир
 
КОКТЕЛ ЗАБАВА ВО “КАДМО КЛУБ”
Петок 29.09.2017
УСНА ПРЕЗЕНТАЦИЈАСесија 509:00 – 10:30
 Работно претседателство
Ивана Биниќ, Андреј Петров, Игор Бартењев


09:00ANTI-AGEING – СОВРЕМЕНИ МЕТОДИ ВО СЕКОЈДНЕВНАТА ДЕРМАТОЛОШКА ПРАКСА
 Игор Бартењев
Одделение за дерматовенерологија, Медицински факултет, Универзитет во Љубљана


09:20ЛУЗНИ ОД АКНИ
 Андреас Кацамблас
Атина, Грција


09:40ПЕРКУТАНА ТЕРАПИЈА СО ИНДУКЦИЈА НА КОЛАГЕН ВО ЕСТЕТСКАТА ДЕРМАТОЛОГИЈА
 Ивана Биниќ
Клиника по дерматовенерологија, Клинички центар Ниш, Србија


10:00ДВЕ ВО ЕДНО - ДИРЕКТНА ПРП/ПЛАЗМА БОГАТА СО ТРОМБОЦИТИ / ПО УПОТРЕБА НА ФРАКЦИОНЕН ЛАСЕР ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА КОЖАТА
 Андреј Петров, Весна Пљакоска
Факултет за медицински науки, УГД, Штип, Клиничка болница Аџибадемсистина Скопје


10:20
(7 мин)
КОМБИНИРАН ТРЕТМАН ЗА ПОДМЛАДУВАЊЕ НА СРЕДНА ЛИЦЕВА РЕГИЈА
 Искра Петровска Шешова
Дерматолошко-естетска ординација „Д-р Искра“, Скопје, Македонија


10:30Симпозиум – БЕЛУПО
 Кафе пауза


Петок 29.09.2017
УСНА ПРЕЗЕНТАЦИЈАСесија 611:30 – 12:50
 Работно претседателство
Андрија Станимировиќ, Сузана Николовска, Моланка Љубеновиќ


11:30ОСЕТЛИВА КОЖА - ПРАКТИЧЕН ПРИСТАП
 Развигор Дарленски
‘Tokuda Hospital’, Софија, Бугарија


11:50ТРЕТМАН НА ВИТИЛИГО ВО 2017
 Андрија Станимировиќ
Одделение за клиничка медицина, Универзитет за применети здравствени науки, Загреб, Хрватска
Приватна дерматовенеролошка ординација, Загреб, Хрватска


12:10СОВРЕМЕН ПРИСТАП ВО ТРЕТМАН НА МЕЛАЗМА
 Миланка Љубеновиќ
Клиника за дерматовенерологија, Клинички центар Ниш, Србија


12:30ОПТИМАЛЕН МЕНАЏМЕНТ НА ТЕЛЕАНГИЕКТАЗИИ
 Сузана Николовска
Универзитетска клиника за дерматологија,
Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Р Македонија


12:50Симпозиум – EUCERIN-BEIERSDORF
 Пауза за ручек


Петок 29.09.2017
УСНА ПРЕЗЕНТАЦИЈАСесија 714:45 – 16:15
 Работно претседателство
AАлександра Дугоник, Весна Гривчева Пановска, Развигор Дарленски


14:45КЛИНИЧКО ИСКУСТВО ВО СПРАВУВАЊЕ СО ХРОНИЧНА УРТИКАРИЈА СПОРЕД EAACI/GA2LEN/EDF/WAO ПРИРАЧНИКОТ
 Александра Дугоник
Одделение за дерматовенерологија, Универзитетски медицински центар, Марибор, Словенија


15:05ХАЕ ВО МАКЕДОНИЈА: СЕГАШНА СОСТОЈБА И ДОСТАПНОСТ НА СОВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА
 Весна Гривчева – Пановска
Универзитетска клиника за дерматологија, Медицински факултет,
Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија/td>


15:25АТОПИСКИ ДЕРМАТИТ – ЗА КОМУНИКАЦИЈАТА: КОЖА-СТОМАК-МОЗОК
 Маргарета Балабанова-Стефанова
Универитетска клиника за дерматологија, УКИМ – Скопје, Р. Македонија


15:45
(7 мин)
СИСТЕМСКИ ТРЕТМАН НА ТЕЖОК АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТИС КАЈ ВОЗРАСНИ - РЕТРОСПЕКТИВНА И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА 81 ПАЦИЕНТ
 Кристина Костиќ, Тања Тиманиќ, Мирослав Диниќ, Лидија Кандолф Секуловиќ
Одделение за дерматологија и венерологија, Воена медицинска академија, Белград, Србија


15:52
(7 мин)
АЛЕРГИЈА НА КОЗМЕТИКА КАЈ 11-ГОДИШНО ДЕВОЈЧЕ
 Б. Котевска Трифунова, Ж. Казанџиева, З. Демерџиева, Н. Цанков
Токуда Аџибадем Систина, Софија, Бугарија


15:59
(7 мин)
ФИТОФОТОДЕРМАТИТ ОД DICTAMNUS ALBUS L. VAR. PURPUREUS
 Ј. Магди, И. Попова, М. Балабанова, В. Броштилова, Ж. Казанџиева, Љ. Митева, Г. Матеев
Катедра дерматологија и венерологија, МУ- Софија, Бугарија


16:06
(7 мин)
БУЛУЗЕН ПЕМФИГОИД И АЛЕРГИСКИ КОНТАКТЕН ДЕРМАТИТИС ПО ИМПЛАНТАЦИЈА НА МЕТАЛЕН ИМПЛАНТ
 М. Шахид, П. Шахид, К. Дреновска, Ж. Казанџиева, М. Балабанова, Л. Митева, С. Василева
Медицински универзитет, Софија, Одделение за дерматологија и венерологија, Софија, Бугарија.


16:15Симпозиум – EUROFARM
 Кафе пауза


Петок 29.09.2017
УСНА ПРЕЗЕНТАЦИЈАСесија 817:15 – 18:50
 Работно претседателство
Дубравка Шимиќ, Маргарета Балабанова-Стефанова, Јагода Балабан


17:15ЛИХЕНОИДНИ ДЕРМАТОЗИ - ПРЕГЛЕД НА КЛИНИЧКИ ТИПОВИ
 Маркус Браун-Фалко
Дерматолошки центар Браун-Фалко, Минхен, Германија


17:35EОЗИНОФИЛНИ КОЖНИ ЗАБОЛУВАЊА
 Јагода Балабан
Одделение за дерматологија и венерологија, Универзитетски клинички центар на Република Српска, Бања Лука, Босна и Херцеговина


17:55УПОТРЕБАТА НА СИСТЕМСКИ КОРТИКОСТЕРОИДИ ВО ДЕРМАТОЛОГИЈАТА
 Радош Д. Зечевиќ
Дерматолошка амбуланта „Проф. Зечевиќ“, Белград, Србија


18:15ЕФЕКТИ ОД НЕСООДВЕТНА УПОТРЕБА НА ТОПИЧНИ КОРТИКОСТЕРОИДИ
 Дубравка Шимиќ, Марина Прлиќ
Медицински факултет, Универзитет во Мостар, Одделение за дерматологија и венерологија при Универзитетска клиничка болница Мостар, Босна и Херцеговина


18:35
(7 мин)
РОЗАЦЕА ТРЕТИРАНА СО КОЗМЕТИЧКИ ПРЕПАРАТ “ROSACEASE”
 Петар Бачевски
ПЗУ „Д-р Бачев“, Охрид, Македонија


18:42
(7 мин)
ХЕКСАМЕТИЛЕНTЕТРАМИН-ЛОСИOН, ЛОКАЛНА ТЕРАПИЈА НА АКНЕ ВУЛГАРИС, РАНДОМИЗИРАНА, ДВОЈНО-СЛЕПА, ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРАНА СТУДИЈА НА 62 ПАЦИЕНТИ СО РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА АКНИ
 Н. Најденов, Е. Обрешкова, Н. Цанков
Софија, Бугарија


20:30СВЕЧЕНА ВЕЧЕРА


Сабота 30.09.2017
УСНА ПРЕЗЕНТАЦИЈАСесија 908:45 – 09:45
 Работно претседателство
Тања Ручигај-Планиншег, Михаел Скерлев, Зоран Голушин


08:45HIDRADENITIS SUPPURATIVA
 Тања Планиншек Ручигај
Дерматовенеролошка клиника, Универзитетски медицински центар, Љубљана, Словенија


09:05МОНОТЕРАПИЈА И КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА ЗА ГЕНИТАЛНИ БРАДАВИЦИ
 Зоран Голушин-1,2 , Леваков, О.-1,2, Нишавиќ, М.-2
1 Клиника за дерматовенерошки заболувања, Клинички центар на Војводина, Нови Сад
2 Медицински факултет, Универзитет во Нови Сад, Србија


09:25ХПВ И МАЖИТЕ ВО ГЛОБАЛЕН КОНТЕКСТ НА ВАКЦИНИТЕ
 Михаел Скерлев, Сузана Љубоевиќ Хаџавдиќ
Одделение за дерматологија и венерологија, Универзитетска школа по медицина и Загрепска универзитетска болница, Загреб, Хрватска


09:45Кафе пауза


Сабота 30.09.2017
УСНА ПРЕЗЕНТАЦИЈАСесија 1010:10 – 11:20
 Работно претседателство
Голева-Мишевска Л., Дервенџи-Шикова Д., Матевска-Цифревска В.


10:10ДЕРМОСКОПСКИ СТРУКТУРИ НА ЛИХЕН СКЛЕРОЗУС (СЕРИЈА ОД 5 СЛУЧАИ)
 Силвија Дума, Катерина Дамевска, Ѓорѓи Гоцев, Марија Анастасова, Христина Брешковска
Универзитетска клиника за дерматологија, Итна медицинска помош, Универзитетска клиника за пластична хирургија


10:17АНГИОКЕРАТОМ НА FORDYCE ТРЕТМАН СО ND YAG ЛАСЕР
 Наташа Теовска Митревска
Ремедика општа болница, Оддел за дерматологија, Скопје, Македонија


10:24ДИЈАГНОСТИЧКИ ПРОЦЕДУРИ И АЛАТКИ ЗА АЛОПЕЦИЈА - НАЗАД ВО ИДНИНАТА
 З. Ѓаковиќ**, В.А. Игњатовиќ-Стоиљковиќ*, И. Костиќ*, М. Стевановиќ*, М. Грујиќ*
** Воена медицинска академија, Белград,
* Естетички центар Д-р ВАИС, Белград, Р.Србија


10:31СОВРЕМЕН ПРИСТАП ВО ЛЕКУВАЊЕ НА АЛОПЕЦИЈА
 В.А. Игњатовиќ–Стојиљковиќ-1, И. Костиќ-2, M. Стевановиќ-2, M. Грујиќ-4, A. Кајсторовска-3, В. Ѓурѓевиќ-4
1 Д-р ВАИС, Ниш, Р. Србија
2 Естетик центар Д-р ВАИС Белград, Р. Србија
3 ПЗУ Александра - Д-р ВАИС Скопје, Р. Македонија
4 Естетички центар Д-р ВАИС Ниш, Р. Србија/td>


10:38ЕКСТРАФАЦИЈАЛНА РОЗАЦЕА КАЈ ПАЦИЕНТ СО ДОЛГОДИШНА АНАМНЕЗА ЗА ПАПУЛО-ПУСТУЛОЗНА РОЗАЦЕА ВО ПРЕДИЛЕКЦИОНИТЕ РЕГИИ
 И. Дохчева Карајованов, Ѓ. Гоцев, С. Николовска, К. Дамевска, С. Дума
Универзитетска клиника за дерматологија, Скопје, Р. Македонија


10:45ФОЛИКУЛАРНА ПОРОКЕРАТОЗА ВО ЛИЦЕВА РЕГИЈА – ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ
 Ирина Арсовска Бежоска
Универзитетска клиника за дерматологија, Медицински факултет, Скопје, Македонија


10:52ОДРЕДУВАЊЕ НА Д-ДИМЕРИ ПРИ СОМНЕНИЕ ЗА ТРОМБОФЛЕБИТИЧЕН ПРОЦЕС ВО ДЛАБОКИТЕ ВЕНИ НА ДОЛНИТЕ ЕКСТРЕМИТЕТИ
 Шурбевски Менде, Шурбевска Б.*, Ристовска Шурбевска Ф., Парталовска К.
ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември“ Скопје,
* Институт за белодробни заболувања, Скопје


10:59АЛТЕРНАТИВНА И КОМПЛЕМЕНТАРНА МЕДИЦИНА ВО ТРЕТМАН НА ПРУРИТУС И ПОЛИМОРФНА ЕРУПЦИЈА ОД СВЕТЛО (ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ)
 Васка Спаскова, Озрен Спасков, Билјана Ангеловска
ЈУ. Центар за традиционална кинеска медицина - Штип


11:06СЛУЧАЈ НА МРТВО РОДЕНО БЕБЕ СО ВРОДЕН СИФИЛИС
 Гурпреет Варија, Христина Хаидудова, Димитар Господинов
Одделениe за дерматологија, венерологија и алергологија, Плевен, Бугарија


11:13APLASIA CUTIS CONGENITA
 П. Чавдаровски-1, В. Матеева-2, Г. Матеев-3
1 Катедра по дерматологиja и венерологиjа, Медицински факултет, Медицински универзитет, Софија, Бугарија
2 Оделение по кожни и венерични болести, Военомедицинска академија, Софија (ВМА), Бугарија.


11:45ПРОШЕТКА СО БРОД ПО ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО
 РУЧЕК ВО „Св. НАУМ“