MKD ENGФормулари:

Формулар за пишување и поднесување на апстракт
(prijava-apstrakt-mk.doc)

Пријава за резервација
на хотелско смесување
(prijava-hotel-mk.doc)
Архива:Фото галерија:Здружение на дерматовенеролози на Македонија ©2009-2017Организатор:

Здружение на дерматовенеролози на Македонија


Организационен одбор:

Претседател:
Ѓ. Гоцев

Потпретседател:
Н. Пешиќ

Генерален секретар:
С. Николовска

Технички секретари:
И. Арсова-Бежоска
И. Дочева-Карајованов
С. Дума


Научен одбор:
М. Балабанова-Стефанова
Л. Голева-Мишевска
В. Гривчева-Пановска
Д. Дервенџи-Шикова
З. Зафировиќ
В. Матевска-Цифревска
Н. Цаца-Биљановска


Членови:
П. Бачевски
М. Николовска


Оваа интернет страна е спонзорирана и хостирана од UNET