Blagoja KUNOVSKI  
   

Programski selektor  
 

          Pou~eni od iskustvoto od minatata godina, cajtnotot i godinava, go usvoivme kako "zlo so koe semora" i kako apsolvirana "vi{a sila". No, i pokraj toa vo podgotvuvaweto na filmskata programa pristapivme so edinstvenata maksima: da ne se popu{ta i da ne se pravat kompromisi, tuku da se odi na maksimalno kvalitetni filmovi koi za sekoj, pa i za na{iot Festival, se imperativ i legitimacija na programskiot kredibilitet pred publikata, doma{nata i stranskata kritika i gostite. Za{to, nikoj nema da ve pra{a so apriorno opravduvawe, dali ste imale dovolno vreme, tuku va{iot rezultat }e go vrednuva preku izborot na filmovite, dotolku pove}e {to Bitolskiot festival ne e golem po kvantitet, no zatoa mora sekoga{ da se vodi smetka za kvalitetot na filmovite koi avtomatski go krevaat nivoto na kompeticijata, pred se od primarniot aspekt-kinestetskite vrednosti na snimatelskata rabota t.e. direktorite na fotografija. Nema mesto za skromnost, izbranite filmovi se na minatogodi{noto nivo, vo nekoi slu~ai i nad toa, {to samo po sebe e garancija za u{te edno uspe{no izdanie, koga se znae kolku kvalitetna programa imavme lani. Vpe~atokot za godina{nava programa na svoj na~in e poprijaten od ~uvstvoto {to po 16-ot Festival i na 18-ot imame dve najnovi makedonski ostvaruvawa, filmot na otvoraweto XIPSI MEXIK na iskusniot re`iser Stole POPOV i PREKU EZEROTO na re`iserot-debitant Antonio MITRI]ESKI, koi po svetskata premiera na festivalot vo Montreal, vo Bitola }e ja imaat makedonskata. Od druga strana, napravivme i obid da prika`eme tri filma od porane{nite eks-jugo republiki, koi sega samostojno gi pretstavuvaat svoite dr`avno-nacionalni kinematografii. Koincidencijata saka{e toa da bidat debitantski ostvaruvawa na mladi re`iseri. Taka od Slovenija ni doa|a dosega sekako nivniot najkvaliteten film AUTSAJDER na mladiot re`isersko-snimatelski tandem Ko{ak-Pepeonik (da potsetime, na 16-ot i 17-ot festival vo Bitola bea prika`ani prose~nite po kvalitet filmovi RADIO DOK i KARMEN); od SR Jugoslavija imame za prv pat u~esnik, toa e filmot TRI LETNI DNI na re`iserkata debitantka Mirjana VUKOMANOVI], a od Hrvatska }e go prika`eme KAKO ZAPO^NA VOJNATA NA MOJOT OSTROV na tretiot re`iser-debitant Vinko BRE[AN, a poradi ~lenuvaweto na direktorot na fotografijata @ivko ZALAR vo Me|unarodnoto `iri, ovoj film avtomatski e nadvor od konkurencija so preporakata deka vo Hrvatska be{e apsoluten hit na repertoarot, ostavaj}i gi zad sebe i amerikanskite komercijalni blok-basteri. Pokraj prethodnite dve (dvata makedonski filma i trite od porane{nite jugo- sredini), na godina{nava programa imame u{te dve specifi~nosti, ako taka mo`e da se ka`e. Imeno, imame po dva filma od vode~kite svetski kinematografii: japonskata i francuskata. Taka od zemjata na izgrejsonceto neodolivo ni se nametnaa filmovite: ZASPANIOT ^OVEK na re`isersko-snimatelskiot tandem Oguri-Maruike, bi si dozvolil da ka`am, u{te edno remek-delo sporedeno so minatogodi{niot osvojuva~ na "Zlatna kamera 300" MABORO[I i  japonskiot pretstavnik VRA]AWETO NA DECATA na kultniot re`iser i akter Take{i KITANO (da potsetime deka na neodamna odr`aniot festival vo Venecija toj go osvoi "Zlatniot lav" za negovoto najnovo delo CVE]E I SMRT). Francuskata kinematografija }e bide zastapena fakti~ki so dva od nekolkute golemi aduti na na{ata programa, toa e svetskiot hit (po otvoraweto na 50-ot kanski festival) PETTIOT ELEMENT na re`iserot Lik BESON (ne treba da se potencira deka i vo negoviot slu~aj stanuva zbor za kulten re`iser po filmovite SABVEJ, GOLEMOTO SINILO, NIKITA ili LEON), pri {to od aspekt na snimatelsko-vizuelnite i tehni~ko-tehnolo{kite efekti (gi ima nad 200) direktorot na fotografijata, iskusniot Tieri ARBOGAST sozdal delo na koe mo`e da mu pozavidat i najgolemite amerikanski majstori na nau~no-fantasti~niot ili fikciskiot strip, pa ottamu, ako ne se potencira deka PETTIOT ELEMENT e vo produkcija na francuski" GOMON", se ima vpe~atok deka go sozdala superiornata holivudska ma{inerija. Vtoriot programski adut {to ni doa|a od Francija e remek deloto MIKROKOSMOS, dolgometra`en dokumentaren film (zatoa e i von konkurencija), vo koj re`isersko-snimatelskiot tandem Nuriyani-Perenu niz mikroskopskite o~i na kamerite ne vnesuvaat vo vol{ebno ubaviot mikrokosmos na insektite. Koga stanuva zbor za grupata filmski aduti na godina{nava programa, toga{ so posebna gordost go apostrofiram izvonredniot avstraliski pretstavnik SJAJ vo re`ija na Skot HIKS i direktorot na fotografijata Xefri SIMPSON, film koj so pravo mu go donese Oskarot za glavna ma{ka uloga na izvonredniot akter Xefri RA[ vo ulogata na mentalno rastroeniot muzi~ar- genijalec Dejvid. Od preostanatite 12 filmovi vo konkurencijata (slu~ajot saka{e 6 da se snimeni vo 1996, a 6 godinava), imame i 2 nacionalni kandidata za godine{niot Oskar za stranski film; toa se ungarskiot pretstavnik BOL[E VITA na re`iserkata Ibolija FEKETE i direktorot na fotografijata Andra{ [ALAI i al`irskiot ZDRAVO, BRATU^ED (realiziran vo francuska koprodukcija) vo re`ija na Merzak ALUA[, edno od vode~kite imiwa na magrepskiot ili tn. BEUR FILM (kinematografiite na Al`ir, Tunis i Maroko), a potpisnik na fotografijata e nam ve}e od minatata godina poznatiot snimatel Pjer EM so odli~niot crno-bel film OMRAZA na re`iserot KAZOVIC, so kogo inaku EM postojano sorabotuva, a eve i ALUA[ za svojot film smetal na negovoto snimatelsko majstorstvo. I kone~no, poslednite dva filma, od vkupno 14-te izbrani vo i nadvor od konkurencija: italijanskiot LUNA I NEJZINATA SENKA na golemoto avtorsko ime, scenaristot, akter i re`iser Mauricio NIKETI, ~ija poetika na najdobar na~in vizuelno ja dolovuva eden od vode~kite italijanski direktori na fotografija Luka BIGACI i ruskiot pretstavnik BRAT, godina{en kanski u~esnik, na talentiraniot re`iser-debitant Aleksej BALABANOV i odli~niot direktor na fotografijata Sergej ASTAKOV.
Nekolku zbora i za pridru`nata polno}na programa vo koja gleda~ite }e mo`at da u`ivaat vo 9 (od vkupno 12) izbrani filmovi od dvodelnata serija EROTSKI PRIKAZNI, vo produkcija na poznatata Regina ZIGLER, a ~ii potpisnici se vode~ki re`iserski imiwa na svetskiot film. Kako {to sugerira naslovot na serijata, zaedni~ki imenitel na sekoj od polu~asovnite filmovi e kultiviraniot i rafiniran pristap vo opserviraweto na erotskoto vo filmot, a kako razli~ni verzii i viduvawa na sekoj avtor od negoviot agol na ~uvstvuvawe.
Kone~no i za godina{novo tri~leno Me|unarodno `iri. I ovoj pat imame poln pogodok, sekoj od izbranicite e avtoritet vo svojata oblast. Pretsedatel na @irito e istaknatiot britanski i svetski producent G-n Sajmon PERI, prviot ~ovek na BRITISH SCREEN, golemiot prijatel na makedonskata kinematografija na koja i go podari nejziniot dosega najgolem uspeh- filmot PRED DO@DOT, ~ij avtor Mil~o MAN^EVSKI e negovo otkritie, a nam mnogu dobro ni e poznato {to re~e Man~evski na ceremonijata na dodeluvaweto na nagradite vo Venecija 1994-ta, dr`ej}i go v race "Zlatniot lav"- deka ako ne be{e Sajmon PERI, filmot PRED DO@DOT nema{e voop{to da bide realiziran. Vtoriot ~len na `irito e od neposrednata vokacija na na{iot Festival. Toa e iskusniot direktor na fotografija G-n @ivko ZALAR od Hrvatska, po Tomislav PINTAR, najgolemiot snimatel od porane{nite ju-prostori. ZALAR kako "pra{ki u~enik" gi snimi bukvalno site najzna~ajni filmovi na re`iserite od negovata pra{ka generacija: Grli}, Markovi}, Karanovi}, kako i na mnogu drugi, zbogatuvaj}i go svojot opus so nad 40 celove~erni igrani filmovi kako direktor na fotografija. I kone~no, edna dama vo na{eto @iri. Toa e na{ata draga prijatelka Debra JANG od SAD, kriti~arka na uglednoto filmsko spisanie od Holivud VARIETY, inaku urednik na edna od evropskite redakcii so sedi{te vo Rim.
Da zaklu~am, so vakva glavna programa i so pridru`nata Polno}na programa, sostavena od pikantnite EROTSKI PRIKAZNI, i, se razbira, so apsolutno avtoritetnoto `iri, 18-to izdanie na Festivalot na filmskata kamera "Bra}a Manaki" - Bitola '97 so pravo go o~ekuvame so golem optimizam i zadovolstvo kako za nas organizatorite, taka i za publikata.

  GORE

Design by: UNet Web Design Team