SCOTT HICKS - Director 
 

    Skot HIKS e re`iser, dobitnik e na nagradata EMI. Negovata rabota opfa}a igrani filmovi, TV drami i dokumentarni serii, isto kako i reklamni i muzi~ki spotovi. Me|u negovite prvi iskustva vo filmskata industrija e rabotata kako produkciski asistent na filmot IRECOT (1978). Potoa, raboti na raznovidni proekti, 1982 go re`ira igraniot film SLOBODA!, film za dvajca tinejxera koi zaminuvaat na pijanka so ukradeni avtomobili, za Ju`noavstraliskata filmska korporacija. Negoviot prv film koj predizvika vnimanie nadvor od Avstralija be{e SEBASTIJAN I VRAP^ETO (1988) {to HIKS go napi{a i go producira{e. Be{e pokanuvan na brojni me|unarodni filmski festivali, ja dobi Lukasovata nagrada za najdobar film`vo Frankfurt. HIKS, isto taka, ja re`ira{e i be{e koavtor na mnogu pozdravuvanata dokumentarna serija GOLEMIOT @ELEZEN YID, eden {irok portret na Kineskata narodnoosloboditelna armija vo mesecite pred nastanite na Plo{tadot Tijananmen. Ovaa serija be{e nagradena so presti`nata nagrada PIBODI za najdobra dokumentarna serija prika`uvana vo SAD vo 1989 godina. Negovata ~etiri~asovna serija PODMORNICI: ^ELI^NI AJKULI (1993) stana najdobro kotirana programa koga i da e prika`uvana na
The Discovery Channel , a vo 1994 godina HIKS ja dobi nagradata EMI za izvonredno individualno dostignuvawe za ovaa serija. Toj, isto taka, go re`ira VSELENSKIOT [ATL (1994), dvo~asoven dokumentaren film za The Discovery Channel.

 
NAZAD