POLNO]NA PROGRAMA
 
REGINA ZIGLER, FILMSKA PRODUKCIJA, BERLIN
" Ako se u{te ne sme vo Ginisovata kniga na rekordi na filmski festivali, toga{ ka`ete ni u{te kogo treba da prestigneme! " - Regina ZIGLER
 

Brojot na u~estvo na filmski festivali {irum svetot na EROTSKIPRIKAZNI  dostignuva okolu 150.
Regina ZIGLER FILMPRODUKTION im se zablagodaruva na site onie koi gi nara~ale Erotskite prikazni i publikata koja aplaudira{e na istite.
Za Programata na 18-tiot Internacionalen festival na filmskata kamera "Bra}a Manaki" vo Bitola, od 12-te filma od serijata EROTSKI PRIKAZNI selektiravme 9.
Nakratko prosledete go brojot na festivalskoto u~estvo na sekoj film poedine~no:
HOLANDSKIOT MAJSTOR-60 festivali, MOKRO- 48 festivali, VRATA VO OBLACI - 44 fest., DOPRI ME - 39 fest. , AL^NATA GOSPO\A KIR[ - 39 fest., VRUM . . . . 36 fest. , ^EKALNICA- 32 fest. , SAMBOLIKO - 26 fest. i SLONOVITE NIKOGA[ NE ZABORAVAAT  - 22 festivali.
 
 

ZABELE[KA ZA PRODUCENTOT

Regina ZIGLER
Rodena e vo Kvedliburg, na 8 mart, 1944 godina. Taa ja zapo~nuva svojata kariera kako asistent za TV produkcija vo 1964 godina. Vo 1973 taa osnova sopstvena nezavisna producentska kompanija: REGINA ZIEGLER FILMPRODUKTION. Nejziniot prv proekt e debitantskiot film na Volf GREM ,  IMAV ^UVSTVO  DEKA SUM MRTOV. Ottoga{ ima realizirano pove}e od 150 TV i kino produkcii. Nejziniot repertoar vklu~uva sekakov `anr na filmovi - od igrani filmovi na re`iseri kako {to se And`ej Vajda, Kri{tof Zanusi i Peter [tajn, do dokumentarni filmovi i detski serii za TV. Vo 1991, AFI od Los Anxeles ja po~esti Regina Zigler so retrospektivno prika`uvawe na 8 igrani filma i dva dokumentarni filma. Me|u mnogubrojnite nejzini obvrski , Regina ZIGLER dr`i i delegatsko mesto vo Sojuznata asocijacija na germanskite TV producenti.
Rejtingot na gledanosta na EROTSKITE PRIKAZNI prika`ani na ARD  /Prva programa na Germanskata TV/, spored izve{tajot na Bonskoto radio koj se emituva sekoj petok vo 23 ~asot, gi nadminal site drugi programi na Germanskata TV. Brojot na gleda~ite na ovaa serija, vo poslednite tri meseci, od januari do mart, go nadmina brojot od nad 2,35 milioni gleda~i. Po~nuvaj}i od Kanskiot festival vo 1994 godina, serijata od 12 kratkometra`ni igrani filmovi uspe{no e prika`uvana na preku 60 filmski festivali {irum svetot.

Regina ZIGLER, gospo|a koja saka predizvik
 

" Dojdov do idejata za Erotskite prikazni (sostaveni od 6 prikazni, producirani vo 1994, dve od niv se prika`ani vo oficijalnata konkurencija na Kanskiot festival 1994)  dodeka ve~erav so eden prijatel. Se pra{uvavme koi se tie Buwueli i Bili Vajlderi na dene{nicava? Na koj internacionalen festival bi mo`ele da vidime film kako BELLE DE JOUR ( Ubavicata na denot ) ili SOME LIKE IT HOT ( NEKOI TOA GO SAKAAT @E[KO) ? Zo{to da ne napravime serija erotski prikazni ( erotski igrani filmovi ) na 90-tite? Prvite trojca amerikanski re`iseri koi kontaktiraa so nas, ve}e bea podgotveni da go prifatat ovoj predizvik: Bob RAFELSON, Suzan ZAJDELMAN i Melvin van PIBLS. Naskoro i Ken RASEL, Pol KOKS i Mani KAUL predlo`ija da se pridru`at kon klubot. Sekoj od niv poteknuva{e od razli~na sredina, kultura, `ivoten stil, od kade {to crpea . . . Sekoj ima{e po ne{to da ka`e . . . Otkako po~naa scenarijata ednostavno po~naa da go poplavuvaat moeto biro, sfativ deka mnogu re`iseri vo sebe kriele edna li~na ideja, koja vo osnova e erotska za ova vreme. Smetam deka pra{aweto na individualniot vkus i odluka da se napravat filmovite, kone~no e ona vrz koe }e se bazira odglasuvaweto na kino i TV publikata.
      Terminot "erotski" e eden od onie koi protivre~at na definicijata. Sekoj ima li~na zabele{ka za ona {to e i {to ne e erotski. Za mnogumina toa e pra{awe na fantazijata, na imaginacijata, na ona od koe se napraveni sni{tata. Filmuvanite primeri govorat podobro od zborovi ili opisi. . . "