NOVI SOZNANIJA ZA PISMENOSTA, JAZIKOT
I KULTURATA NADREVNITE MAKEDONCI
 
 
 
 
slika 3
 
[Uvod - Drevan Makedonija] [Va`ni komunikacii vo Makedonija]
[Dreven Makedonski jazik, azbuka i kultura] [Makedonska "Neolitska revolucija"]
 [Arheolo{ki lokaliteti bliskudo seloto Osin~ani-Skopje]
[Arheolo{ki lokalitet -"Cerje" kaj seloto Govrlevo-Skopje]
[Pe{terata vo Sitovo blisku do Plovdiv -Bugarija]