Partiturata e  napi{ana za eden glas (osnovnata melodija) so osnovnite akordi za site koi sakaat da ja pridru`uvaat so instrument.
Slikata vo pozadina e delo na akademskiot slikar Pavle Kuzmanoski.

Nazad