SRCE ME BOLI
 
Srce me boli }e umram
Jandum aman od merak za Trpana
 
Site gradovi gi {etav
Jandum aman kako tebe ne najdov
 
Pa si se vrativ v Tetovo
Jandum aman da si ga vidam Trpana
 
Ako me saka{,sakaj me jandum aman
Ako me nej}i{ ka`i mi.
Ako me nej}i{ ka`i mi,jandum aman
Da si go tra`im ~areto.
 
Partitura
 
Muzika vo Midi format vo li~na orkestracija  na Vlado Srbinovski
NAZAD