Shine
 
 
Ova e prikazna {to me fascinira u{te od momentot koga za prv pat go vidov Dejvid Helfgot kako izveduva~ vo 1986 godina. Imav pro~itano mal novinski napis za Dejvid, koj taa ve~er treba{e da se pojavi na koncert. ^uvstvuvav deka toa e ne{to navistina va`no i deka bi trebalo da otidam i da go slu{am. Ne bev navistina siguren {to mo`am da o~ekuvam, no koga Dejvid sedna i po~na da sviri, toj ednostavno napolno gi odu{evi site prisutni vo prostorijata i jas bev celosno osvoen.
 
Po koncertot, jas otidov da gi vidam Dejvid i Gilijan i toga{ im ka`av deka sum filmaxija i deka mnogu bi sakal da napravam film baziran vrz `ivotot na Dejvid. Tie, sekako, odgovorija:"Koj si pa ti, po |avolite?". Mi treba{e cela godina za da vospostavam odnos na me|usebna doverba i dobra volja so niv, no ne popu{tav, bidej}i smetav deka e navistina prekrasno koga nekoj mo`e da minuva niz mo{ne ma~en i haoti~en `ivot i potoa da izleze na drugata strana na ovaa osobena vrska, kako ekscentri~en, no, sepak, brilijanten izveduva~. 
  Piano Man Imav ~uvstvo deka, tokmu vo taa protivre~nost le`i prekrasna prikazna. Osven toa, kako li~nost, Dejvid e ~ovek, koj ne e pottiknat od potrebata da gi kontrolira nastanite, a sepak e nekoj koj paradoksalno poseduva sila da go zapre svetot vo negovoto dvi`ewe.
Jas li~no go napi{av prviot koncept za scenarioto vo docnite 80-ti, no duri vo 1990, koga po dva-tri koncepti, go pokaniv Jan SARDI koj mi be{e urednik na scenarioto za SEBASTIJAN I VRAP^ETO, da dojde i da raboti so mene. Toj so sebe donese ogromna ve{tina i talent. SJAJ e prikazna za mo}ta na qubovta istovremeno da uni{tuva i da nadomestuva. Emotivniot naboj e ona {to ja podvlekuva dramata vo filmot koj gi istra`uva zonite na ~ove~koto iskustvo od koi site sme trognati. Jas veruvam deka publikata saka da bide ponesena na edno emotivno patuvawe i tokmu toa i imav namera da go napravam. Kone~no, ova e prikazna za pobednik, neverojaten heroj koj i pokraj se, go postignuva ona {to site nie go posakuvame. Toj go pronao|a svoeto mesto vo svetot i nekogo so koj mo`e da gi spodeli `ivotot, qubovta i muzikata. Negovata prikazna e mnogu oblagoroduva~ka i krajno odu{evuva~ka.
 
 
NAPRED

 Design by: UNet Web Design Team