DOPRI ME / TOUCH ME /
AVSTRALIJA, 1993
 
 
Re`ija/scenario
Pol KOKS 
Direktor na fotografija
Nino MARTINETI - ASC  
ULOGI: 
 Gozija DOBROVOLSKA (Sara) 
  Klaudija KARVAN (Kristin)
 
SODR@INA

 
 
 
 

Dve `eni, dobri prijatelki. Postarata, Sara, e umetnik, slikar, a pomladata, Kristin e model koja pozira vo ateljeto na Sara. Dvete se nesre}no vqubeni vo svoite ma`i. Eden den Sara ja ubeduva Kristin da i se pridru`i za vikendot vo nejzinata ku}a na selo. Ve~erta tie se relaksiraat pred kaminot. Sara ne`no ja masira Kristin. Taa se vra}a vo gradot celosno povle~ena vo svojata novootkriena senzualnost i sloboda.


 
 
 
 

Paul KOKS
re`iser
 
Roden e vo Venlo, Holandija vo 1940 godina. Koks zaminuva vo Avstralija vo 1963 godina. Studiral na Melburnskiot univerzitet i ja zapo~nuva svojata kariera kako fotograf. Koks go steknuva svoeto internacionalno priznanie so negovata "offbeat" romansa OSAMENI SRCA, dodeka so filmot ^OVEK OD CVE]ETO ja postavi svojata uloga na vode~ki avstraliski ambasador na filmot. Vo 1983 Koks dobi zna~ajno priznanie od kritikata za VINSENT, dokumentaren portret na Vinsent van Gog, baziran vrz pismata na slikarot.
 
 
GORE

 Design by: UNet Web Design Team