SAMBOLIKO  / SAMBOLICO /
FINSKA/BRAZIL, 1996
 
Re`ija/scenario: 
Mika KAURISMAKI  
Direktor na fotografija: 
@ak [EUI[ 
ULOGI: 
Kari VAANANEN (Erik)
Andrea BLUM
( Devojka )
 
SODR@INA
Eden finski dirigent go pominuva popladneto na edna pla`a vo Rio. [to mo`e da bide poinspirativno za kreativniot duh od gledawe zgodni devojki vo bikini pod sjajnoto sonce? Pojavata na edna senzualna mlada `ena koja o~igledno ima potreba od silen ma`,  bi naterala sekoj ~ovek da ja izgubi samokontrolata .  .  .  .
 
 
 
Mika KAURISMAKI
- re`iser
FILMOGRAFIJA:  LA@GO (1981), XEKPOT 2 (1982), KLANOT - PRIKAZNA ZA @ABITE (1984), ROSO (1985), HELSINKI NEAPOL - CELA NO] (1988), NO]NA RABOTA (1991), ^A ^A ^A  HARTIENATA YVEZDA (1989), AMAZON (1990), ZOMBI I VOZOT  DUH (1991), POSLEDNATA GRANICA (1988), TIGRERO - FILMOT KOJ NIKOGA[ NE BE[E ZAVR[EN (1994), CRVENA SOSTOJBA (1994/5).

 

GORE
 
 
 
 
 
 

 Design by: UNet Web Design Team