влез во база
посета!
внимание, изјава за одговорност
нови материјали
WESTLAW/\ Global Legal Information Network/\ American Bar Association/\ LEXIS®-NEXIS®
Страница за корисни (правно ориентирани) INTERNET линкови и други информации!

Технички претпоставки за користење
Телефонска линија:
обична градска телефонска мрежа
PC компјутер:
процесор 386 DX или понапреден
минимум 8Mb RAM меморија, (оптимални се 16Mb RAM)
слободни 10Mb простор на хард диск
модем со брзина на трансвер од 14,4kb или повеќе
Неопходен софтвер:
Windows 95; Cyrilic Multilingual support CP 1251, Internet Explorer 3.02 или понов

Oд LIR добивате:
- корисничко име и лозунг,
- две инсталациони дискети или CD-rom,
- LIR - Прирачник за работа:
(стратегија, технички особености, детални напатствија за работа.)
Преостанатите дотерувања ги прави стручњак на LIR, или вие по негови напатствија.
повеќе информации

Windows 95, Multilingual support, Internet Explorer 3.02 се заштитени имиња на Microsoft Corp.
Особено се заблагодаруваме на:
господин Миленков д-р Димко, кој со нас подели драгоцени материјали неопходни за започнување на базата на податоци;