MKD ENGФормулари:

Формулар за пишување и поднесување на апстракт
(prijava-apstrakt-mk.doc)

Пријава за резервација
на хотелско смесување
(prijava-hotel-mk.doc)
Здружение на дерматовенеролози на Македонија ©2009-2013Организатор:

Здружение на дерматовенеролози на Македонија


Организационен одбор:

Претседател:
Ѓ. Гоцев

Потпретседател:
Н. Пешиќ

Генерален секретар:
К. Дамевска

Технички секретари:
С. Дума
Н. Положани


Научен одбор:
М. Балабанова-Стефанова
Л. Голева-Мишевска
В. Гривчева-Пановска
З. Зафировиќ
Н. Петрова
А. Старова
Н. Цаца-Биљановска


Членови:
П. Бачевски
Л. Нелоска


Оваа интернет страна е спонзорирана и хостирана од UNET