Anastasia

Nocturnal  

Lice

  Istavi gi zamkite i stapicite.

Otvori gi vratite i penxerite.

Pu{ti go od sebe deteto da pobegne.

Ostavi ja senkata na pladne.

Izmeri ja tri pati pred da zamine{.

Pu{ti go od sebe, deteto }e porasne.

 

  O,more goltni me !

  O, more goltni me vo sina utroba,

 znam deka ne mo`e da stane otrovna,

tvojata ubavina - temna i mastilna.

Vo tvoite pregratki sina studenila

 dali sum podgotven tamu da `iveam.

 Vo taa prekrasna i mrtva ti{ina.

   Vodeno ~udovi{te od kade izvira{

  Koj li te nau~i taka da sokriva{.

 Sega ili podocna jas ke te ispijam  

i nema pred tebe veke  da treperam.

 

  Son na blagodarnost

  Fala ti za sonot

   Od utrini se smra~i - so oblak od gnev.

 Bez pri~ina za stravot od kogo sum i jas del.

 I prati mi pozdrav od bunarot crn.

 Mi fali toj obraz,izbleden od sram.

 I fala ti za sonot - godinite molk!

So smrznatite race pogali me do bol.

 

Bavno i slatko

  Znam nema da mine, bez strav od taga,

bez trepet na oko, bez blesok na solza,

I nema da rodi{ ,

bez maka, bez bolka,

}e plovi{ po more,

na brod od kristal

  I bavno i  slatko,

}e pie{ do izdiv,

I `ol~ka i pelin i taga i o~aj.

 

  Most

  Most

Most

Onoj  {to stoi

Onoj {to trpi

Most

  Most  

Most

Onoj  {to stoi

Onoj {to moli

Most

 

    a_bc_11.gif (2209 bytes)

Klime Matoski