ul. Gradski zid Blok br. III | tel. 091/114-311; 133-404; 118-130; 115-457; 227-775; 136-474
telefaks: 091/239-512
| e-mail: adevardar@unet.com.mk

Osnovano: 1968 / 25.08.1994 vo AD "Vardar"
Sopstvenost: 73% kapital na vraboteni i 27% nadvore{ni firmi
Vraboteni: 105
Ekspozituri/Zastapni{tva: 14
Sopstvena {kola za agenti

Sklu~uvawe i osiguruvawe na imoti na gra|ani i imoti na pravni lica i osiguruvawe lica

Godi{en prihod: 10.000.00 DEM
Godi{na dobivka: 600.000 DEM
Osigurani objekti i lica: 130.000

| | FILIJALI | OSIGURUVAWE | KONTAKT |
Posetitel broj:
Kreirano i hostirano od UNet. Site prava se zadr`ani