Добродојдовте
 


11.05.2004
Започнаа припремите по повод 50 годишнината од работењетона клиниката

10.05.2004
Вебсајтот на клиниката започна да функционира