^IN ^ETVRTI
 
(Toto sedi na klupata. Na neboto sveti ve}e delumno zatemnetata, no s# u{te obla mese~ina. Furiozno vleguva  Nela.) 

NELA: 
Dobro kade si ti? Sno{ti te ~ekav. 

TOTO: 
(Otsutno) I-imav rabota, Nela. A, sno{ti be{e i po-polna mese~ina. Tre-treba  da se izbgenuva pol-polnata mese~ina. 

NELA: 
Zo{to? 

TOTO: 
To-toga{ sta-stanuvam . 

NELA: 
[to stanuva{, Toto? 

TOTO: 
Sta-stanuvam vo son. I {e-{etam. Malku sum me-mese~ar, Nela. 
 

NELA: 
Znam, Toto. Te vidov. Sno{ti {eta{e vo mojot son. 

TOTO: 
(Se kikoti) Nie sme vrzani, gleda{, Nela. 
 

NELA: 
(Taa go zagleduva so ~udewe, a potoa...) Ne treba ve}e da ja bara{ Julka, Toto! (Brcnuva vo svojata ~anta i od tamu vadi kukla na crna pudlica) Ja napraviv za tebe. 

TOTO: 
Na-navistina, Nela? 

NELA: 
Odnesi i  ja na majka ti, sigurno }e poveruva. 

TOTO: 
(Siot e von sebe od radost) ]e-}e    re~am: "Ja-ja najdov Ju-julija, ma-mamo. E-eve, eve po-pogalija".  A, j-jas }e ja mrdam. I, i }e la-lajam. Z-znam da ja imitiram Jul-julka. E-eve: (neve{to, re~isi recitira~ki lae) "Av-av-av" 

NELA: 
(Odmavnuva so glava)  Ne mo`e{ podobro, Toto ? 

TOTO: 
Ka-kako ne! (Se obiduva, pak so sli~en rezultat) Av-av! Ka-ka`i kako la-la-laam  Nela? 

NELA: 
Mora{ podobro, Toto. 

TOTO: 
Z-zo{to? 

NELA: 
]e te poznae. Ku~iwata ne laat taka. 

TOTO: 
Ju-ju-julka lae. Koga se vra}a od seks, sa-samo taka lae. Au-au-au! De-demek za-zadovolna e. 

NELA: 
Ne Toto. Eve, slu{ni kako treba da lae{. (Lae, uverlivo) Ajde, probaj sega ti. 

(Toto se obiduva, so ne{to podobar rezultat. Nela go povikuva da lae po nea. Taka i pravat. Laat vo no}ta zaedno. Potoa se poglednuvaat v o~i. Stanuvaat svesni za situacijata. Mol~at.) 

NELA: 
A, ako majka ti sepak  otkrie deka ja la`e{. Nema da se luti? 

TOTO: 
Ne-nema vrska. Da zna-zane{ ko-kolku samo s-sum ja maftal? 

NELA: 
Toa ne e ubavo, Toto. Jas ne sakam lagi. 

TOTO: 
(Prv pat e naluten) Pa-pa toga{ odi, najdi i  ja Julka. B-baraj ja ku-ku~kata niz grmu{kive. A-ajde! 

NELA: 
(Ne slu{aj}i go) Po~nav da pi{uvam piesa, Toto. 

TOTO: 
E-ej, vistina li? 

NELA: 
]e se slu~uva vo edna gradina. Vo edna kralskata gradina. Vo taa gradina po cel den {eta i  samuva edna dobra princeza. 

TOTO: 
A-a ubava li e? 

NELA: 
N-ne ne e tolku ubava. No mnogu e dobra i u{te pove}e ta`na i  osamena. Tatko i , stariot kral ja gleda }erka si kako venee od taga i osamenost. Eden den, vra}aj}i se vo dvorecot, na patot kralot sre}ava eden patuva~ki artist i go kani da ja zabavuva negovata ta`na i osamena }erka. Samo ne znae deka i toj e eden mnogu osamen i mnogu ta`en artist... 

TOTO: 
E, is-isto! 

NELA: 
[to ? 

TOTO: 
Is-sto kako nas. Prepis! 

NELA: 
(Ostro go poglednuva) Nema nikakva vrska so nas! 

TOTO: 
(Upla{en, brzo) Ne-ne, mno-mnogu mi se dopa|a! 

NELA: 
(Izbuvnuva) [to ti e, be, tebe! Od kaj do kaj  prepis? Od kade jas  princeza? 

TOTO: 
I-i-ih! Ti-ti rekov, vo-vo prethodniot `ivot. 

NELA: 
... A ti artist, a ? Mnogu ubavi rolji si dodeluva gospodinot! 

TOTO: 
[u-{ut! Dvorski {ut. Isto taka porano! Vi-vidov v~era. Na mese~inata. 

NELA: 
Jas nikoga{ ne sum bila drugo osven edna obi~na kuklarka, razbira{? 

TOTO: 
Si-si. T-ti sekoga{ si bila samo obi~na ku-kukla ... 

NELA: 
[to drdori{ Toto! 

TOTO: 
... Kako mene, Nela! Tebe sekoga{ drugi te vodele. Sekoga{ drugi }e te vodat. Nie sme vrzani, Nela. Ti i jas sme vrzani so tu|i konci. Kukli sme, Nela. 

NELA: 
Mene nema koj da me vrzuva. Jas sum sama. Tebe te vrzuva majka ti. Tr~ka{ po nejzinoto ku~e niz parkov po cel den.  Ti si vrzan, Toto. Ti si kukla! 

TOTO: 
Ja-jas ne-nemam nik-nik-ogo, Nela! 

NELA: 
[to? 

TOTO: 
Ne-mam nikogo! 

NELA: 
A, majka ti? 
 

TOTO: 
Nemam majka. Me na{le vo ovoj park. Rasten sum vo dom. @iveam sam. 

NELA: 
Ima{ ku~ka, Julija. 

TOTO: 
Ja iz-izmisliv. I taa ne po-ostoi. 

NELA: 
A dom? 

TOTO: 
Ck! 

NELA: 
I ne pie{ sok od borovinki? 

TOTO: 
Nikoga{ vo `ivotot ne sum piel sok od borovinki. 

NELA: 
(So nedoverba)  I nema{ prijateli. 

TOTO: 
D-dva. 

NELA: 
Koi? 

TOTO: 
T-t-tvoite kukli, Nela. 

NELA: 
(Zaprepastena)  Zna~i  me la`e{e, Toto. 

TOTO: 
A  ti  mene, Nela ?! 

NELA: 
Jas ni{to ne te izla`av. Se be{e vistina. 

TOTO: 
Nego go izmisli! Toj nikoga{ ne postoel, neli e taka ? 
 
 

NELA: 
(Niz pla~) Ti se rasipuva{! I {to ako go nema{e? Mo`e{e da go ima. ^ovek mora nekogo da ima. Ti si neblagodarnik, Toto. Ti si gadno neblagodaren. Jas ti napraviv kukla i ti ja podariv. Ti napraviv duri kukla za majka ti {to ja nema{, a ti mene vaka mi vra}a{. 

TOTO: 
[t-{to mo`am jas tuka. 

NELA: 
(Skr{eno)  I,  zna~i,  se e laga.  Nema ni{to ... 

TOTO: 
Ni{to, Nela. 

NELA: 
... Samo ovoj nikakov, zdodeven, prokleto zapu{ten park! (Nenadejno izbuvnuva)  Mi zdodea ve}e od se. Od sedewe, od ~ekawe, od  neizvesnost. Od ovoj glupav prazen park ... 

TOTO: 
Ne-ne e glupav, Nela. Ni pra-prazen. N-nie sme vo nego. Kako vo raj-rajska bav~a. Na-na{ata Ed-edenska gradina. Se po~-po~nuva vo nea. Ka-kako vo pret-pretstavata {to saka{ da ja napi{e{. Taa e ve}e na-napi{ana! 

NELA: 
Go mrazam ovoj park. Gi mrazam site gradini. Ako rajot izgleda vaka, go mrazam i rajot. Sakam da odam v pekol. 

TOTO: 
(Gleda na strana... ) Ma-malku e to-toplo! 

NELA: 
[to drdori{, be! 

TOTO: 
 (... pa vo nea)  Mi-mislam vo pe-pekolot. 

NELA: 
Tamu e barem ima lu|e! Znae{ zo{to rajot go narekle Eden? Za{to drug tamu ne sre}ava{. Tamu ve~no ostanuva{ sam! 

TOTO: 
Ti-ti rekov. Nema be-begawe, Nela. Sekoja prikazna po~nuva tuka. I tvojata i mojata.  Se-sekoja. Sme bile proterani od rajot. Zatoa postojano me~taeme pak da se vratime tamu. A, tamu sme! Se po~nalo vo park...vo park se i zavr{uva. Se ra|ame i `iveeme samo na edno mesto. Site nie `iveeme samo vo edna gradina. Drugo ne ni  e dadeno. Xabe sakame ne{to drugo. Se e samo tuka. Tuka e rajot i pekolot. Ne-nema, begawe, draga moja. 

NELA: 
(Dolgo mol~i, a potoa, skr{eno)  Znae{ ... napraviv kukla i za sebe, Toto. 

TOTO: 
Vi-vistina?! A, ka-kako iz-gleda ? 

NELA: 
Kako {to ti mi re~e. Neli, nema begawe Toto. 
 

TOTO: 
Mo-mo`am li da go zadr`am ku-ku~evo, Nela? 

NELA: 
Mi se spie. 

TOTO: 
Toa e od me-mese~inata. 

NELA: 
Neli ve~erva ne e polna mese~ina? 

TOTO: 
(Odnovo prestanuva da pelte~i, zaneseno) Ve~erva }e ima pomra~uvawe na mese~inata! ]e se skrie zad na{ata senka. Tuka }e e, a }e ja nema. Ova e neobi~na ve~er, Nela! 

NELA: 
(Umorno) ]e si odam. 

TOTO: 
Ako. Vreme e, Nela. 

(Taa trgnuva. Podzastanuva. Se vrti u{te edna{ kon nego. Toj ve}e ne ja zabele`uva. Gleda vo mese~inata, so kuklata v raka. Rasipanata sijalicata zapo~nuva da pottrepnuva  i kone~no se pali. Taa zaminuva. Se zatemnuva i scenata. Sijalicata  sveti i kone~no i taa se gasi)