^IN TRET
(Nela sedi na klupata, zagledana napred i ugore, kako da gleda vo nekoja vtora, nevidliva mese~ina. Dodeka, na neboto, zad nea, poleka se pojavuva vistinskata, obla - polna mese~ina. Na nejzinata povr{ina se pojavuvaat najraznovidni senki. Brojni lica na lu|e zagledani od mese~inata, kon nas. Nela voznemirena, stanuva. ) 

NELA: Tolku li sme mnogu? A jas mislev sama sum, edinstveno na ovoj svet. 

 Odzadi se pojavuva kuklata-dvojnik na Toto. Doa|a do Nela. Ja poglednuva. I Nela ja poglednuva kuklata. Sednuva na klupata. Taa, pak zastanuva kaj nejzinoto koleno i ja pregrnuva. 

Na povr{inata od mese~inata se pojavuva zamisleniot lik na Nela, na koj kone~no zaigruva edna ta`na,  ute{na, no vidliva - nasmevka. Kako odblesok na samata Nela na klupata) 
 

(Scenata se zatemnuva. Delumno i Mese~inata)