^IN VTORI
(Samrak na rumeniot horizont. Do klupata doa|a Nela. Gleda deka nema nikogo, a potoa se vrti naokolu, baraj}i go so pogled.  Od drugata strana, siot vozbuden, vletuva Toto) 
 

TOTO: 
Nela, Julija se u{te ne se vrati doma! 

NELA: 
(So o~igledno olesnuvawe) Toto, se pla{ev deka nema da te najdam. 

TOTO: 
(Se u{te vozbuden, se xari na site strani) Ne mo`ev da ne dojdam. Onaa mala nesre}a }e ne zbudali site doma. (Kon Nela) Mama zema ap-ap~iwa za smiruvawe. Pritisokot i  e porasnat, po cel den vika, moite prijateli ja smiruvaat, a site zaedno ja barame Julija. 

NELA: 
Pa, kako da ti pomognam Toto. Ajde, ajde da ja barame dvajcata. Eve mo`eme da po~neme od tuka... 

TOTO: 
(Nervozno vrti so glavata)  Ne-ne mo`am ve}e. Kapnat sum od barawe. 

(Klapnuva na klupata) 

NELA: 
@iva voda si. 

 (Vadi {ami~e od xebot i go bri{e) 

TOTO: 
(Se zagleduva vo nea, prijatno mu e) Umrev. E-ej, daj malku i tuka na vra-vratot! 

NELA: 
(Dodeka revnosno go bri{e i na vratot) Toto, siguren li si deka ku~... pudlata e tuka. 

TOTO: 
Si-si...Sto posto. 
 

NELA: 
Od kaj znae{? 

TOTO: 
Pr-prvo, sekoga{ begala tuka. Vto-vtoro, znam zo{to izbega. 

NELA: 
Zo{to. 

(Ne{to diskretno i  poka`uva so glava. Taa gleda vo nego. Ne go razbira.) 

TOTO: 
Za se... 
 

NELA: 
Za {to?... 

TOTO: 
Za seks! 

NELA: 
A! Siguren li si? 

TOTO: 
Su-um ja fa-fatil na delo! (Ja grize usnata od neprijatnost i sram) Mama ni-ni{to ne znae. 

(Taa go gleda so neverica) 
 

TOTO: 
]e-}e ti ka`am ne{to, Nela. Sa-samo veti mi deka nema nikomu da ka`e{. 

NELA: 
Vetuvam, Toto. 

TOTO: 
(So bolka na liceto) Ju-ju-julka e kurva! Pudla pro-ostitutka. Doma nemam mir od ku~iwa. Site xukeli doa|aat i sa-samo ja baraat. 

NELA: 
Ajde, Toto, kako mo`e toa. 
 

TOTO: 
Mo-mo`e. Od raz-razo~aruvawe. Ona p-orano si ima{e eden za sta-stalno. Dodu{e me-me{anec, poluseter, no-no fin. Ne mo`am da r-re~am...  Ama ja na-napu{ti!  Po cel den c-cvile{e doma. A, e-eden den, vo naj-najgolemoto razo~aruvawe ... 

NELA: 
(Go gleda ne trepnuvaj}i) 

TOTO: 
...i   se ka-a~i {ko-{kotskiot ov~ar od kom{ijata. Ov~ar, zamisli, Ne-nela...Ma-ama be{e o~ajna. Cee-el den gi gree{e-ewe nootite. Kako da znae{e {to ne ~eka so toa male~ko ku-ku-ku...prostitu-ut~ke. (Skr{eno) Od toga{ se pu{ti vo pro-promet. 

(Nela ne zboruva. Samo sednuva na klupata.) 
(Sonceto zao|a. Scenata tone vo polutemnica) 

NELA: 
Nikoga{ nema da se vrati. 

TOTO: 
Se-sekoga{ se vra}a... Mi-mislam i pak si odi. Ku-ku-kurva male~ka. 

NELA: 
Nemoj taka, Toto. Ne sakam grdi zborovi. 

TOTO: 
Ni-ni jas, Nela. 

NELA: 
         Vie `iveete sami Toto. 

TOTO: 
Sa-sami, ama so mnogu lu-lu|e. 

NELA: 
Kako toa? 

TOTO: 
Maj-majka mi dava ~a-~asovi po klavir. Sle-slepa e i po cel den sedi doma. Be{e profesorka po mu-muzika. S-sega e vo pen-penzija. 

NELA: 
Ti sviri{ na klavir, Toto? 

TOTO: 
Na la-lauta. 

NELA: 
Lauta. Toa e mnogu star instrument. 

TOTO: 
Os-ostatok od pret-prethodniot `ivot ! 

NELA: 
(Se nasmevnuva i toplo go poglednuva) Nema prethoden `ivot Toto. Ni nareden, samo ovoj. Sno{ti ti mi go spasi `ivotot. 

TOTO: 
(Samouvereno ni{a so glavata) Ne jas, Ne-nela. Tebe ti be{e taka pi-pi{ano. 

NELA: 
Ne veruvam vo takvi raboti, Toto. Nie si gi pi{uvame na{ite `ivoti. Kako dramaturzite svoite piesi. (Naedna{ se prisetuva)  Vidi {to napraviv za tebe. 
 

(Od ta{nata vadi kukla, dvojnik na Toto). 
 

TOTO: 
(Voodu{eveno) Ee-ej, pa ova sum ja-jas! 
 

NELA: 
Neka ti dr`i sre}a Toto. (Stanuva)  Poinaku ne mo`ev da ti se zablagodaram. Seti se ponekoga{ na mene. Zbogum, Toto. 

TOTO: 
(Skoknuva, silno  vozbuden)  ^e-^e...kaj-kaj odi{, Nela! 

NELA: 
Doma. Da se obidam ne{to da storam od sebe. Ne sakam i no}ite da me pre~ekuvaat na ovaa klupa. Znae{ Toto, mo`ebi }e po~nam da rabotam. Sakam da napravam edna pretstava.  Mo`ebi  e taka kako {to mi re~e. Mo`ebi navistina ne{tata ni   se odnapred zapi{ani. 

TOTO: 
O-odli~no, Nela, sa-samo napred. 

(Taa go pokriva liceto so dlankite i po~nuva silno da pla~e. Toto go ostava svojot dvojnik na klupata  i i  pritr~uva) 

TOTO: 
[-{to e pak sega! 

NELA: 
(Niz pla~)  Mnogu sum nesre}na, Toto! 
 

(Poleka, ne`no ja pregrnuva; taa mu se prepu{ta, ostanuvaj}i taka) 
(Mese~inata ja menuva svetlinata, odnovo se e oboeno vo nestvaren srebren sjaj) 

TOTO: 
Normalno, Neli. Ti se bori{ da izleze{ od krugot, a toa ti dava sila. Treba da izleze{ od ~erupkata. I kuklata na gasenicata pati dodeka ne se pretvori vo peperuga. Treba samata da ja ispili{ sopstvenata sre}a, Neli. 

NELA: 
Kolku ~udno zboruva{, Toto. 

TOTO: 
Site ~udno zboruvame Neli. Zatoa pove}eto ne se razbiraat me|u sebe. 

(Se stemnuva, kako nivnata pregratka da trae dolgo. Na neboto, nad klupata se pojavuva `oltata polumese~ina. Nivnite silueti se vo nejziniot polukrug) 

NELA: 
Toto, jas se te razbiram. 

TOTO: 
I jas te razbiram, Neli. 

NELA: 
Za da dojde{ do sre}ata treba, zna~i,  da pati{... 

TOTO: 
Normalno. Se e krug. ^akra. Vo prethidniot `ivot ti si bila sre}na. Si slu{nala za metempsihoza, reinkarnacija i palingenezija? 

NELA: 
[to e toa, Toto? 

TOTO: 
Besmrtnost, Neli. Sekoj od nas edna{ ve}e se rodil i pak odnovo }e se rodi. Site nie imame i prethodni `ivoti. Porano ti si bila sre}na i pak }e bide{ sre}na. 

NELA: 
Vo idniot `ivot? 

TOTO: 
Mo`e i vo ovoj, toa nikoj ne go znae. Se e eden krug. Edna{ si gore, potoa dolu... Samo {to nikoj ne znae {to e gore, a {to dolu. 

NELA: 
Sega sum dolu. Sigurno ne sum gore. 
 

TOTO: 
Toa e trkalo, Neli. Se e edno isto. Vo vrteweto se gubi zna~eweto.  Od nesre}ata mo`e da izleze najgolemata sre}a. ^akrata neprekinato se dvi`i. 

NELA: 
(Se nasmevnuva) Mo`e{ li da mi ka`e{ {to sum bila vo toj `ivot? 

TOTO: 
(So vpe~atliva ubedlivost)  Princeza, ubavica, pa kralica. 

NELA: 
(Se nasmevnuva, i  godi) A, ti? 

TOTO: 
Jas? (Se zamisluva) Klovn ili ludak, se u{te ne mo`am da odredam. Mo`ebi i ednoto i drugoto, treba da vidam. Vo sekoj slu~aj osamenik. Zatoa sega imam tolku prijateli. Taka mi bilo pi{ano. 

NELA: 
Da vidi{? Kade da vidi{? 

TOTO: 
Vo mese~inata, Nela. Na polna mese~inata, mo`e{ da si go vidi{ prethodniot lik. Kako na ma|epsno ogledalo. 

NELA: 
Koga e polna mese~ina. 

TOTO: 
Utre. 

NELI: 
(Vozdivnuva) Ete, i ovaa no} ja do~ekav vo parkov. Umorna sum Toto. 

TOTO: 
Toa e od mese~inava. Ti rekov, utre }e bide polna mese~ina. A toa stra{no zamoruva. Odi sega Neli, odmori se. Sonuvaj ubavi sni{ta. Ovoj e i onaka grd. 

(Neli zaminuva. Toto se zagleduva po nea) 

TOTO: 
[to li si bila vo prethodniot `ivot? Kukla, male~ka moja. I ti otsekoga{ si bila obi~na kukla na konec. 

(Go vadi ja`eto od xebot. Go prefrla preku sijalicata. Ja zema jamkata v raka. Ja gleda. Ja stava okolu vratot, a potoa ja`eto go vrzuva i okolu raka. Potoa po~nuva da go vle~e negoviot kraj so drugata raka - ritmi~no mrdaj}i ja glavata i vrzanata raka. Kako kukla na konec. Eden-dvca-tri, eden-dva tri... Eden zrak pa|a vrz negovata kukla-dvojnik {to ima izraz na - krik) 
 

 (Zatemnuvawe)