ZURLI TRE[TAT NA SRED SELO
 
Zurli tre{tat na sred selo,
Tapan bie rum-dum-dum,
Mladi momi i ergeni ,
Do dve ora vijat.
 
Ozdolí ide star bel dedo,
Zasukal musta}i,
Pravo trga na oroto
I toj da se fati.
 
Go zdogleda baba Neda,
Za raka go fati,
Kade odi{ strao-aro,
Oro da im grdi{.
 
 
NAZAD