VRANA  KOWA  JAVAM  JAS 
Vrana kowa javam jas,
Odam po nevestata,
Odam po nevestata,
Dalí }e mi ja dadat.
Na sred selo tapan ~uka,
Oro se vie,
Oro se vie,
Moma vode{e.
Tatko ñ ja dava,
Selo ne ja dava,
Selo ne ja dava,
Oti e ubava.
]e umram majko , zaginam,
Bez nea doma ne odam,
V selo sluga }e bidam,
Samo nea da gledam.
 
NAZAD