VINO PIJAM , EM RAKIJA
 
Vino pijam ,em rakija
Kowa javam,axamija.
 
Kow me {eta gore-dole,
Gore-dole niz toa pole.
 
Me odnese v ladna meana,
Vo meana do tri momi.
 
Prva to~i,drugata nosi,
A tretata mene me gleda.
 
Pa ja ka~iv na kow~eto,
Ja odnesov pravo doma.
  
 
NAZAD