OJ  TI  PILE  SLAVEJ  PILE
 
 
Oj , ti pile , slavej pile,
Ja zapej mi edna pesna.
Ja zapej mi edna pesna ,
Da se ~ue nadaleku.
 
Da se ~ue nadaleku,
Na daleku do Vele{ko.
Od Vele{ko da Prilepsko,
Od Prilepsko do Kru{evsko.
 
Od Kru{evsko zad korija,
Zad korija-Me~kin Kamen.
Tamí se bie slaven junak,
Slaven junak-Pitu Guli.
 
Oj , bre vie Kru{ev~ani,
[to ste tolku na`aleni.
So decata raspi{teni,
So ku}ite zapaleni.
 
NAZAD