PESNA  VI  PEAM  MAKEDONCI
 
 
Pesna vi peam Makedonci,
So zboroj na{inski,
Pesna za Egejsko ~edo,
Na Makedonija.
 
Makedonka majka me rodi
I kletva mi ostavi
Rasti i bori se ~edo
Za Makedonija.
 
Rodena sum vo Kuku{,
Tiranski ma~ena,
Noga i raka mi sekovte,
O~i izvadivte.
 
Makedonka majka me rodi
I kletva mi ostavi
Rasti i bori se ~edo
Za Makedonija.
 
Imeto li~no Makedonsko,
Ne si go menuvam,
Vnuka sum jas na Goce,
Kuku{anecot.
 
Makedonka majka me rodi
I kletva mi ostavi
Rasti i bori se ~edo
Za Makedonija.
 
NAZAD