ORDAN  SEDI  NA  KULATA
 
 
Ordan sedi na kulata,
Na kulata vo Brezovo,
V raci dr`i dulbijata.
 
Pa mi gleda gore-dolu,
Mu dogledal crni asker,
Crni asker-ba{ibozuk.
 
Frli bomba sred seloto,
Celo selo se zatrese,
Siot asker go poturka.
 
Izviknaja selanite,
[to e ova od Ordana,
Od Ordana Piperkata.
 
Ordan kur{um ne go dupi,
Ordan sabja ne go se~e,
Ordan nosi ~esno drvo.
 
NAZAD