OD  BITOLA  DO  VEV^ANI  SÑ  SARDISANO
 
 
Od Bitola do Vev~ani , sî sardisano.
 
Ura , ura-Stavre vojvoda.
 
Go sardisa mlad stavre ku{egutot.
 
Ura , ura-Stavre vojvoda.
 
Stavre ima ma{ko srce-ne se predava.
 
Ura , ura-Stavre vojvoda.
 
Stavre ima berdan pu{ka-ne se predava.
 
Ura , ura-Stavre vojvoda.
 
Prva bomba , {to mi pu{ti v konopi{tata.
 
Ura , ura-Stavre vojvoda.
 
Ta mi udri deset du{i od askerot.
 
Ura , ura-Stavre vojvoda.
 
Svrti pu{ka vo bradata , Stavre vojvoda,
Ura , ura , sam se ubiva,
Ura , ura , za Makedonija.
 
NAZAD