NE  KA@UVAJ  LIBE  DOBRA  NO]
 
 
Ne ka`uvaj libe dobra no},
Ne odi doma rano ti,
Najdobro vreme e vo no}ta,
Prekrasna e ovaa no} za nas.
 
Site spijat , a nie sme sami,
O , zo{to ne si kraj mene,
Miluvaj , baknuvaj beskrajno,
Vol{ebna e no} za qubewe.
 
Jas znam deka druga qubi{ ti,
Jas znam deka druga mami{ ti,
Srcevo moe e za tebe,
I ne bi go dala jas na drug.
 
Za mene prolet ne razviva,
Za mene cve}e ne cuti,
Za mene ti si prva qubov,
I posledna }e mi bide{ ti.
 
NAZAD