NARODE MAKEDONSKI
 
Narode makedonski,
So kakvi idei si ti,
Dosta be{e razbudi se,
Svesti se ,ne spij ti.
 
Ne znae{ koj si {to si,
Drugite te znaat,
Sram golem e za tebe,
Sam da ne se znae{.
 
Spiskaja `eni ,deca,
Vo selo Zagori~ani,
Aber askerot turski-
Frlajte go oru`jeto.
 
Kade e Kara-Ivanov,
I dru`inata mu,
Melas Karavangelis,
Bitola v zatvor e toj.
 
 
NAZAD