MORI MOME MAGDE
 
Mori mome Magde,
Izgorev za tebe.
 
Zavrti se mila Magde,
Aj zaqubi mene,
Sî zradi tebe Magde,
Izgubiv cel vek.
 
Crni o~i ima{,
Crni-~ere{ovi.
 
Zavrti se mila Magde
Aj ,zaqubi mene,
Sî zaradi tebe Magde,
Izgubiv cel vek.
 
Rusi kosi ima{,
Daj da ti gi mrsam.
 
Zavrti se mila Magde,
Aj ,zaqubi mene,
Sî zaradi tebe Magde,
Izgubiv cel vek.
 
Ramna snaga ima{,
Kako riba-mrena.
 
Zavrti se mila Magde,
Aj ,zaqubi mene,
Sî zaradi tebe Magde,
Izgubiv cel vek.
 
NAZAD