BOLEN  LE@I  MLAD  STOJAN 
Bolen le`i mlad Stojan,
Bolen le`i i }e umre.
Nad glavata mu , mladata nevesta,
Sí ma{ko dete na race,
Solzi roni , solzite ñ kapat,
Po Stojanovoto lice.
Stojan se podrazbudi 
I tivko ñ govori:
"Oj Neveno , ti mlada nevesto,
[to mi ladi licevo?
Dali sitna rosa podrosuva
Ili silni do`dovi?"
A Nevena mu veli:
"Stojane bre stopane,
Niti sitna rosa podrosuva,
Niti silni do`dovi-
Mojve solzi po lice ti kapat,
Od selanski nepravdi.
Sino}a kraj ~e{mata,
Selani se zbraja,
Zbor zboreja , koga ti }e umre{,
Dete da mi zadavat,
Mene mlada , daleku odnesat,
Za pari me prodadat."
 
NAZAD