AJDE DALI ZNAE[ PAMETI[ MILICE
Ajde dali znae{ pameti{ Milice
Koga si bevme male~ki de-ej
Koga si bevme male~ki Milice
Aj koga se dvajcata qubevme
 
Aj koga se dvajcata qubevme Milice
Vo ~i~ovoto gradin~e de-ej
Vo ~i~ovoto gradin~e Milice
Aj kaj {arenite cve}iwa
 
Aj kaj {arenite cve}iwa Milice
Trendafil cve}e cute{e de-ej
Trendafil cve}e cute{e Milice
Aj na gradite ti pa|a{e
 
Aj na gradite ti pa|a{e Milice
Ti na skutot mi spie{e de-ej
Ti na skutot mi spie{e Milice
Aj toga{ ti lice celuvav
 
Aj tiga{ ti lice celuvav Milice
Lice ti be{e spoknato de-ej
Lice ti be{e spoknato Milice
Aj na srce ogan to gore{e
 
Aj na srce ogan ti gore{e Milice
Ti mene `alno me gleda{e de-ej
Ti mene `alno me gleda{e Milice
Aj od o~i solzi rone{e.
 
 
NAZAD