BOLEN  MI  LE@I  MILE  POP-ORDANOV
Bolen mi le`i Mile Pop-ordanov,
Nad glava mu stoi stara mu majka,
@alno go `ali , milno go pla~e.
Stani mi , stani , moe milo ~edo,
Tvoite drugari po sokaci odat,
@alni pesni peat , tebe te spomenívat.
Bog da go prosti Mile Pop-Ordanov,
Mile Pop-Ordanov za narod zagina,
Za narod zagina , za Makedonija.
Negovite sestri v crno oble~eni,
Svadba }e pravat , brata }e `enat,
Brata }e `enat za Makedonija.
Negovata majka v crno oble~ena,
Svadba }e pravi , sina }e `eni,
Sina }e `eni za Makedonija.
 
NAZAD