MARIKA  MOMA  UBAVA
 
 
Marika moma ubava,
Marika turski trendafil.
Devet godini nosena,
Po ergenskite xebovi.
 
Prva godina otidov,
Marika da ja pobaram.
Majka ñ re~e , mlada e,
Mlada e na{íta Marika.
 
Vtora godina otidov,
Marika da ja pobaram.
Majka ñ re~e , bolna e,
Bolna e na{íta Marika.
 
Treta godina otidov,
Marika da ja pobaram.
Majka ñ re~e , po~ina, 
Po~ina na{íta Marika.
 
NAZAD