LILJANO  MOME  UBAVO
 
 
Liljano mome ubavo,
Liljano edna na majka,
U{te li moma }e odi{,
U{te li svetot }e gori{?
 
Liljano mome ubavo,
Liljano pile {areno,
@ena i deca ostavam,
Tebe Liljano da zemam.
 
Nemoj , Liljano , ne ~ini,
Ne osatvaj rana na srce,
Cel vek jas }e ti sluguvam,
Tebe Liljano da zemam.
 
NAZAD