KA@I  KA@I  LIBE  STANO
 
 
Ka`i , ka`i libe Stano,
[to si zamislena.
Dali ruba nema{ Stano,
Ili pari nema{.
 
Sî si imam , libe Dim~o,
Samo edno nemam.
Jas si nemam , libe Dim~o,
Od srce poroda.
 
Jas }e odam , libe Dim~o,
Vo Soluna grada.
]e ti kupam , libe Stano,
Dete pozlateno.
 
Aj , {to }e mi e , libe Dim~o,
Dete pozlateno.
Koga nema , da mi ka`e,
Od srceto maj~ice. 
 
NAZAD