LEN^E  BOLNO  LE@I
 
Len~e bolno le`i,
Vreme tri godini,
I devet meseci.
 
Nad glava ñ stoi
Nejna stara majka,
I na Len~e zbori:
 
"Stani Len~e , stani
Strojnici ti do{le,
Strojnici Skopjani."
 
"Kako do{le majko,
Taka da si odat,
Jas si imam majko,
Libe strumi~an~e." 
 
NAZAD