KRU[EVO ABER PRISTIGNA
 
Kru{evo aber pristigna,
Koj ima sinoj golemi,
Komiti da gi isprati,
Komiti da gi isprati,
Vo toa slavno Smilevo.
 
Stojan si nema sinovi,
Tuk’si ja ima Todorka,
Todorka edna na majka.
 
Todorka na tatko vele{e:
"Kupi mi pu{ka berdanka
I edna sabja-damasklija,
I jas komita mlada }e odam
Vo toa slavno Smilevo."
 
Tri godini komita {eta{e,
Nikoj Todorka ne pozna,
Deka e Todorka devojka.
 
 
 
NAZAD