NE  SI  GO  PRODAVAJ  KOQO  ^IFLIKOT
 
 
Ne si go prodavaj Koqo ~iflikot,
Mama ne me dava Koqo za tebe.
 
Po meani odi{ Koqo,
Rujno vino pie{,
Doma rano ne si odi{ da spie{.
 
Kolku ti ~ini Koqo ~iflikot,
Tolku mi ~ini Koqo liceto.
 
Po meani odi{ Koqo,
Rujno vino pie{,
Doma rano ne si odi{ da spie{.
 
Ne si go prodavaj Koqo trloto,
Mama ne me dava Koqo za tebe.
 
Po meani odi{ Koqo,
Rujno vino pie{,
Doma rano ne si odi{ da spie{.
 
Kolku ti ~ini Koqo trloto,
Tolku mi ~ini Koqo grloto.
 
Po meani odi{ Koqo,
Rujno vino pie{,
Doma rano ne si odi{ da spie{.
 
NAZAD