KOGA  SI  TRGNAV  V  TU\INA
 
Koga si trgnav v tu|ina,
Dafino libe , Dafino.
Kraj tvoite porti pominav-
Moj galabe-i solzi proronav.
 
Otka`uva{ libe , otka`uva{,
Od prva verna si qubov,
Dumite da si gi prispomni{-
Moj galabe-nazad da se vrati{.
 
Va{iot ~air da plamni,
I va{íta ku}a da izgori,
I tvojto angelsko lice-
Moj galabe-vo moi race da padne. 
 
NAZAD