KA@I  MI  KA@I  KATINKE
 
 
Ka`i mi , ka`i Katinke,
Koja li ve~er da dojdam?
 
Hej haj , bolen sum jas,
Bez bolest , bolen si le`am.
 
Koja li ve~er da dojdam,
Pred vrata da ti postojam?
 
Hej haj , bolen sum jas,
Bez bolest , bolen si le`am.
 
Pred vrata da ti postojam,
Do dve-tri dumi da ka`am,
Do dve-tri dumi da ka`am,
Liceto da ti go vidam.
 
Hej haj , bolen sum jas, 
Bea bolest , bolen si le`am. 
 
NAZAD