KA@I  JANO  KA@I  DU[O
 
 
Ka`i Jano , ka`i du{o,
Koja ve~er jas da dojdam?
Ka`iJano , ka`i du{o,
Koja ve~er , xanam , jas da dojdam?
 
Koga saka{ , toga{ dojdi,
So mnozina ne dova|aj!
Koga saka{ , toga{ dojdi,
So mnozina ne dova|aj!
 
Da go zemi{ toj \or|ija,
Toj \or|ija-ofardata.
Da go zemi{ toj \or|ija,
Toj \or|ija , xanam-ofardata.
 
Toj me znae , kaj {to sedam,
V odaj~eto varosano.
Toj me znae , kaj {to sedam,
V odaj~eto varosano.
 
V odaj~eto varosano,
Varosano , kadrosano.
V odaj~eto varosano,
Varosano , xanam , kadrosano.
 
Odaj~eto mi e malo,
Toa zbira samo dvajca.
Odaj~eto mi e malo,
Toa zbira , xanam , samo dvajca. 
 
NAZAD