KATE  KATE  LI^NO  MOME
 
 
Kate , Kate li~no mome,
Aj , stori se edno pile.
 
Pa preletaj ja bolkata,
Da razberi{ vremiwata.
 
Da razberi{ vremiwata,
Kolku vreme se qubevme.
 
Kolku vreme se qubevme,
I na krajot ne se zedovme. 
 
NAZAD