KARANFILO  FIL-FILO  MOME
 
Kranfilo . fil-filo mome,
Karanfilo , fil-filo,
Ti karanfil ne nosi{ , mome,
Na karanfil mirisa{.
 
Dru{kite ti noseja , mome,
Dru{kite ti noseja,
Dru{kite ti noseja , mome,
Ama ne mirisaja.
 
Cel den stojam pred porti , mome,
Cel den stojam pred porti,
Cel den stojam pred porti , mome,
Pu{ka dr`am vo race.
 
Da ubijam tatko ti , mome,
Da ubijam tatko ti,
Da ubijam tatko ti , mome,
Tatko ti , em majka ti.
 
@al mi padna za tebe , mome,
@al mi padna za tebe,
]e ostane{ sira~e , mome,
Bez majka i bez tatko. 
 
NAZAD