JOVANO JOVANKE
 
Jovano ,Jovanke,
Kraj Vardarot sedi{ mori,
Belo platno beli{,
Belo platno beli{ du{o,
Sî na gore gleda{.
 
Jovano ,Jovanke,
Jas tebe te ~ekam mori,
Doma da mi dojde{,
A ti ne doa|a{ du{o,
Srce moe Jovano.
 
Jovano ,Jovanke,
Tvojata majka mori,
Tebe ne te pu{ta,
Kaj mene da dojde{ du{o,
Srce moe ,Jovano.
 
 
NAZAD