OJ JANO JANO
 
Oj ,Jano ,Jano ,ubava Jano,
Od ednata strana Jano ,sonce te gree,
Od drugata strana Jano ,jasna mese~ina.
Siromasi bevme Jano ,sega sme zengini,
Koe fajde Jano mori ,oti sme bogati,
Koga od srceto Jano ,ti poroda nema{.
 
Dali e od mene ili e od tebe,
Dali e od boga Jano ili e od ~inka,
Dali e od tebe Jano ili e od mene.
Mene mi e majka ludo ,luto prokolnala,
Majka prokolnala ,Stojan ,klela ,govorila.
 
Oj Jano ,Jano ,lele mila }erko,
Lika sproti tebe Jano ,druga da ne rodi{,
Oti no}e pla~e{ }erko ,a dewe si spie{,
Ti na majka ,mila Jano ,mnogu pri~inue{,
Od srce poroda Jano ,ti da ne si ima{.
 
 
NAZAD