GO FATILE KLETI TURCI
 
Go fatile kleti Turci,
Edno mome najubavo,
Go fatile kleti Turci,kleti Turci
Najubavo vo seloto.
 
Mu vrzale dvete race,
Dvete race naopaku,
Mu vrzale dvete race,dvete race
Dvete race nopaku.
 
Ka`i,ka`i li~no mome
Kaj se krie Goce Del~ev?
Ka`i,ka`i ,li~no mome,maloj mome,
Kaj se krie Goce Del~ev?
 
I da umram kleti Turci,
Jas za Goce ne ka`uvam!
I da umram kleti Turci,kleti Turci,
Jas za Goce ne ka`uvam.
  
 
NAZAD