ELENO ]ERKO
 
Eleno }erko ,Eleno,
Ti edna na majka,
[to stoi{ }erko ,{to misli{,
[to kniga pi{uva{.
 
Pi{uvam majko ,pi{uvam,
Vo grdot Edrene,
Edrene majko ,Edrene,
Na moeto libe.
 
Da kupi majko ,da kupi,
Za mene kapela,
Kapela ,majko ,kapela,
Od trista gro{a.
 
NAZAD