EDNO  MALO  MOME
Edno malo mome,
Bez majka ostana.
Rasna mi porasna,
I za majka pra{a,
Ka`i , ka`i tate,
Kade e mojta majka?
Tvojta majka , sine,
Vo crnata zemja.
 
NAZAD