NE  SE  FA]AJ  DONE  DONKE  DO  MENE
 
Ne se fa}aj Done Donke do mene,
Srceto mi gori Donke za tebe.
 
Ej , {to te zaqubiv,
Ej , pa te izgubiv.
 
Koga vojnik Done Donke jas odev,
I oroto Done Donke go vodev.
 
Ej , {to te zaqubiv,
Ej , pa te izgubiv.
 
Ni godina Done Donke ne projde,
Za drugogo Done Donke ti pojde.
 
Ej , {to te zaqubiv,
Ej , pa te izgubiv.
 
NAZAD